தெய்வத் தமிழ்

தெய்வத் தமிழ் பக்தி இலக்கியப் பேரவை

குருபரம்பரை

வைணவ குருபரம்பரை

1 min read

ஆசை ஆசையாக கருவறைக்குள் நுழைந்தார். வரதராஜப் பெருமாளின் சிரிக்கும் அழகைக் கண்டு மயங்கி நின்றார். சில நிமிடங்கள் ஏகாந்தத்தில் சென்றன. பேரருளாளன் பேரில் லயித்த மனது மெள்ளத்...

1 min read

ஸ்ரீமணவாள மாமுனிகள் அரங்கன் திரு முன்னிலையில் ஓராண்டு காலம் திருவாய்மொழிப் பொருள் கூறியதாகவும், அரங்கன் ஒரு சிறு பிள்ளை வடிவில் தோன்றி,“ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்ரம் தீ பக்த்யாதி குணார்ணவம்...

1 min read

  ஸ்ரீ கோயிலண்ணன் ஸ்வாமி ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம: ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: ஸ்ரீ கோயில்கந்தாடையண்ணன் திருநட்சத்திரம் - புரட்டாசி பூரட்டாதி தனியன் ஸ்ரீரம்ய வரமௌநீந்த்ர ஸ்ரீபாதாப்ஜமதுவ்ரதம்...

1 min read

ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ அண்ணன் ஸ்வாமிகள் திருமாளிகை ஆதினம் ஸ்ரீமத் வரத நாராயண குருபரம்பரா தனியன்கள் ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம: ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: ஸ்ரீமத் வரத நாராயண குருவே நம:...

1 min read

வைணவ ஆசார்யர்கள்... ஆசார்ய பரம்பரை லக்ஷ்மிநாத சமாரம்பாம் நாதயாமுன மத்யமாம் அஸ்மத் ஆசார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம்!இந்த குருபரம்பரை ஸ்லோகப்படி, ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஆசார்ய பரம்பரை லக்ஷ்மிநாதனான ஸ்ரீமந்...

வைணவ ஆசார்யர் ஸ்ரீமந் நாதமுனிகள் ஸ்ரீமந் நாதமுனிகள்   ஸ்ரீ வைணவ ஆசார்ய பரம்பரை பெரிய பெருமாள், பெரிய பிராட்டி விஷ்வக்ஸேநர், நம்மாழ்வார் ஆகியோரைத் தொடர்ந்தே வருவதானாலும்,...

1 min read

வேதத்துக்கு ஏற்றம் பிறக்க ஆழ்வார்கள் அவதரித்தார்கள். வேத அர்த்தங்களைப் புரிந்துகொள்ள இயலாமல் இருந்தோருக்கும், வேதங்களைக் கற்க அனுமதிக்கப்படாத குலங்களில் பிறந்தோருக்கும், பெண்களுக்கும் எளியோருக்கும் வேத அர்த்தங்களை எளிமையாகப்...