இறை அடியார்க்கு மட்டிலுமே சாதி சாகிறது.

  உறையூர் சோழராஜாவிடம் மெய்காப்பாளனாக இருந்தவர் பிள்ளRead More…