தத்வமஸி என்பதன் விளக்கம் என்ன?!

சபரிமலை ஐயப்ப சாமி கோவில் நுழைவுவாசலில் “தத்வமஸி” என மலைRead More…

தெய்வ சொத்தையும், பிராமணன் சொத்தையும் அபகரித்தவன் நிலை என்னவாகும்?

பகவானுக்கு தானம் கொடுத்த இருவர் யார் ? பகவானுக்கு தானRead More…

வாமனருக்கு உபநயனம் செய்தவர் யார் தெரியுமா?

கேள்விகள் பதில்கள்: பகவான் ஶ்ரீகிருஷ்ணருக்கு நாமகரணRead More…

எவையெல்லாம் கெட்டுப் போகக் கூடியது?

எதுவெல்லாம் கெட்டுப் போகக் கூடியது 01) *பாராத பயிரும் கRead More…

வில்வம் பறிக்கும்போது என்ன சொல்ல வேண்டும்?

சிவபெருமானுக்கு உகந்த வில்வ இலையைப் பறிக்கும்போது, பயRead More…