தெய்வ சொத்தையும், பிராமணன் சொத்தையும் அபகரித்தவன் நிலை என்னவாகும்?

பகவானுக்கு தானம் கொடுத்த இருவர் யார் ? பகவானுக்கு தானRead More…

வாமனருக்கு உபநயனம் செய்தவர் யார் தெரியுமா?

கேள்விகள் பதில்கள்: பகவான் ஶ்ரீகிருஷ்ணருக்கு நாமகரணRead More…

வில்வம் பறிக்கும்போது என்ன சொல்ல வேண்டும்?

சிவபெருமானுக்கு உகந்த வில்வ இலையைப் பறிக்கும்போது, பயRead More…

அன்றாட (ஆன்மிக) வாழ்வில் எழும் ஐயங்கள்

அன்றாட ஆன்மிக வாழ்க்கை நடைமுறையில் எழும் ஐயங்கள்! சனாதRead More…