கடவுளின் சட்டம்: ஆச்சார்யாள் அருளுரை!

ஆன்மிக கட்டுரைகள்

abinav vidhya theerthar
abinav vidhya theerthar

ஒரு நபர் தேசத்தின் சட்டத்திலிருந்து தப்பிக்கலாம், ஆனால் அவர் கடவுளின் கர்ம சட்டத்திலிருந்து தப்ப முடியாது. நீதியும் இரக்கமும் கடவுளில் முழுமையான நிறைவைக் காணலாம்.

விதியோ அல்லது தனிப்பட்ட முயற்சியோ மனித வாழ்க்கையின் போக்கை தீர்மானிக்கவில்லை; இருவருக்கும் இடையே பெரும் தொடர்பு உள்ளது.

கடந்த காலத்தின் விதி அல்லது செயல்கள் பலனளிக்கத் தொடங்கியுள்ளன, மனித முயற்சி மற்றும் தெய்வீக அருள் ஆகியவை இப்போது என்ன நடக்கிறது என்பதை நிர்வகிக்கின்றன. தொடர்ச்சியாக அதர்மத்தின் பாதையில் ஒருவரைத் தூண்டவும் காரணமாகிறது.

ஒரு திருமணமான மனிதனுக்கு பல கடமைகள் மற்றும் பொறுப்புகள் உள்ளன, மேலும் அவரது குடும்பத்தை பாதிக்கும் பல சிக்கல்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது.

இணைப்பு இல்லாமல் அவரது குடும்ப வாழ்க்கையை நடத்த வேதவாக்கியங்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டன.

பின்னர் அவர் தனது கடமைகளைச் செய்வார் மற்றும் மனக் கிளர்ச்சி இல்லாமல் குடும்பப் பிரச்சினைகளை திறமையாகவும் எதிர்கொள்வார்.

ஒரு பக்தர் கடவுளால் நியமிக்கப்பட்ட கடமைகளை நேர்மையாகச் செய்கிறார், வேதங்களில் குறிப்பிடப்படுகிறார். மேலும், அவர் அர்ப்பணிப்பு மனப்பான்மையுடன் அவ்வாறு செய்கிறார். ஆகவே பக்தர் கடவுளை பெரிதும் மகிழ்வித்து கடவுளின் கிருபையை ஏராளமாகப் பெறுகிறார்.

கடவுளின் சட்டம்: ஆச்சார்யாள் அருளுரை! முதலில் தினசரி தமிழ் தளத்தில் வெளியான செய்தி.

Source: தமிழ் தினசரி | dhinasari.com

Leave a Reply