திருவல்லிக்கேணி தெப்போற்ஸவம்

செய்திகள்

/parthasarathy.jpg" border="0" alt="பார்த்தசாரதி ஸ்வாமி தெப்பம்" title="parthasarathy swami" width="260" height="200" align="left" style="float: left; border: 0; margin: 4px;" />

சென்னை, மார்ச் 5: திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி ஸ்வாமி ஆலயத்தில் நடைபெற்ற தெப்போற்ஸவம் நிகழ்ச்சியில்…

 

 

Leave a Reply