தெய்வத் தமிழ் பக்தி இலக்கியப் பேரவை

கதைகள்

சமயம் சார்ந்த கதைகள்

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் அருகே பீமன் என்ற குயவர் வசித்தார். மலையப்ப சுவாமியின் பக்தரான இவர், ஆயுள் முழுவதும் சனிக்கிழமை விரதம் இருப்பதாக உறுதி கொண்டார். ஆனால்,...

அவ் வரத்தின் படியே உமா தேவியார் அவனது மகளாகத் தோன்ற திருவுள்ளம் கொண்டு, இமயமலைச் சாரலிலுள்ள காளிந்தி நதியில் ஒரு வலம்புரிச்சங்காக மாறி தவம் புரிந்து கொண்டிருந்தாள். ...

உலகத்தின் நிலையும் அப்படித்தானுள்ளது. தாங்களே நீந்திக் கொண்டு தாங்களே உழன்று கொண்டு இந்த உலகத்தில் நீர்ச்சுழலில் சிக்கித் தவிக்கிறார்களே தவிர, கரையிலே காத்துக் கொண்டிருக்கும் பகவானிடத்தில் என்னைக்...

1 min read

இன்னும் சொல்லப்போனால் அவன் தன் வாழ்நாளெல்லாம் நடந்தேதான் கழித்திருக்கிறான். எதன்பாலும் விருப்பமில்லாத இவன், எதையெல்லாமோ தேடியதுபோல திரிந்து அலைந்திருக்கிறான். ஏமாற்றமே மிஞ்சிய தன்வாழ்வை நடந்தே கழித்த அவனுக்கு...

மாதா பிதாவே தெய்வம் எனப் போற்றி, தினமும் நதியிலிருந்து நீர் கொண்டு வந்து, அவர்களை நீராட்டி, வேண்டிய பணி விடைகளைச் செய்வான். கோடை காலத்தில் விசிறியால் வீசுவதும்,...

வேண்டிய பொருள் வேண்டிய பொழுது கிடைத்து வந்தது. அவனைப் போலவே அவன் மனைவி லாவண்யவதியும் அறத்திலே பெரும் பற்றுக் கொண்டவளாயிருந்தாள். மக்களின் நலன் ஒன்றையே எப்பொழுதும் கருத்தில்...