தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 79. நிந்தைக்கு உரியவற்றை செய்யாதே!

daily one veda vakyam 2 5 79. நிந்தைக்கு உரியவற்றை செய்யாதே! தெலுங்கிலRead More…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 54. பலவீனமாக இருக்காதே!

daily one veda vakyam 2 5 54. பலவீனமாக இருக்காதே! தெலுங்கில்: பிரம்மஸ்ரRead More…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 53. வெறுப்பில்லாமல் வாழ்வோம்!

daily one veda vakyam 2 5 53. வெறுப்பில்லாமல் வாழ்வோம்! தெலுங்கில்: பிரRead More…

தினம் ஒரு வேத வாக்கியம்: 51. உன் ஆயுதங்களை பிரயோகி!

daily one veda vakyam 2 5 51. உன் ஆயுதங்களை பிரயோகி! தெலுங்கில்: பிரம்மRead More…