பயனற்ற வாழ்க்கை: ஆச்சார்யாள் அருளுரை!

ஆன்மிக கட்டுரைகள்

abinav vidhya theerthar
abinav vidhya theerthar

மாயை: அனைத்து தொல்லைகளுக்கும் காரணம், குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் தொடர்ந்து விச்சாரத்தை கடைப்பிடிப்பதன் மூலம், மாயையின் முக்காட்டை அழிக்க ஒருவர் பாடுபட வேண்டும்.

முறையான பகுப்பாய்வு, ஈஸ்வரா, தியானா, முனிவர்களின் நிறுவனம் மற்றும் பலவற்றின் மீதான பக்தி, இதனால் கோபம், ஆசை மற்றும் பேராசை ஆகியவற்றை ஒழிக்க வேண்டும்.

மற்றவர்களுடன் நகரும்போது ஒருவர் பொய்யையோ விரும்பத்தகாத விஷயங்களையோ சொல்லக்கூடாது. ஒருவர் மற்றவர்களை உடல் ரீதியாகவோ அல்லது மனரீதியாகவோ காயப்படுத்தாத வகையில் எப்போதும் தன்னை நடத்த வேண்டும்.

யாருக்கும் உதவாத ஒரு நபரின் வாழ்க்கை சுத்த வீணாகும்; ஒரு விலங்கு அவரை விட மிகவும் சிறந்தது, ஏனெனில் அது இறந்த பிறகும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

ஒரு நபர் விருப்பு வெறுப்புகளிலிருந்து விடுபட்டால், ஒரு சமத்துவம் உலகத்திற்கான அவரது மன பதில்களை வகைப்படுத்துகிறது;

நட்பாகவோ அல்லது விரோதமாக இருக்கும் ஒருவரிடம் வெறுப்பாகவோ இருப்பதை அவர் உணரவில்லை. ஒரு நபர் தொடர்ந்து தன்னை நீதியுள்ள முறையில் நடத்துகிறார்.

நம் தேசமும் அதன் கலாச்சாரமும் ஒரு கடந்த காலத்தைக் கொண்டிருக்கின்றன, நாம் அனைவரும் அதைப் பற்றி பெருமிதம் கொள்ள வேண்டும். மேற்கு நாடுகளை ஆதரிப்பது எங்களுக்கு பயனளிக்காது. உதாரணமாக, வயதான பெற்றோரைப் பராமரிப்பது என்பது பாரம்பரியமாக நமக்கு வந்த ஒன்று, நாம் ஒருபோதும் புறக்கணிக்கக்கூடாது சில இலவச சமூகங்களின் கருத்துக்களை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் இந்த கடமை.

பயனற்ற வாழ்க்கை: ஆச்சார்யாள் அருளுரை! முதலில் தினசரி தமிழ் தளத்தில் வெளியான செய்தி.

Source: தமிழ் தினசரி | dhinasari.com

Leave a Reply