முருகன் ஆலயங்கள்

முருகன் ஆலயம்

பண்டைய தமிழ் கலாசாரத்தில், குறிஞ்சி நிலத் தெய்வமாக வணங்கப்பட்டவர் முருகப் பெருமான். சிவபெருமானின் மைந்தனாக அவதரித்த அந்த ஆறுமுகக் கடவுளின் ஆலயங்களின் விவரம்…

1. திக்கற்றவர்க்கு அருளும் திருமலைக்குமாரசாமி : பண்பொழி திருமலைக்கோவில்

Leave a Reply