கள்ளழகர் திருக்கோயில் கொட்டகை முகூர்த்த விழா!

செய்திகள்
/e0ae95e0aeb3e0af8de0aeb3e0aeb4e0ae95e0aeb0e0af8d-e0aea4e0aebfe0aeb0e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af8be0aeafe0aebfe0aeb2e0af8d-e0ae95e0af8a.jpg" alt="kallalagar vaigai river - Dhinasari Tamil" class="wp-image-243435 lazyload ewww_webp_lazy_load" title="கள்ளழகர் திருக்கோயில் கொட்டகை முகூர்த்த விழா! 1 - Dhinasari Tamil" decoding="async" data-sizes="auto" data-src-webp="https://www.deivatamil.com/wp-content/uploads/2022/03/e0ae95e0aeb3e0af8de0aeb3e0aeb4e0ae95e0aeb0e0af8d-e0aea4e0aebfe0aeb0e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af8be0aeafe0aebfe0aeb2e0af8d-e0ae95e0af8a.jpg.webp" data-srcset-webp="https://www.deivatamil.com/wp-content/uploads/2022/03/e0ae95e0aeb3e0af8de0aeb3e0aeb4e0ae95e0aeb0e0af8d-e0aea4e0aebfe0aeb0e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af8be0aeafe0aebfe0aeb2e0af8d-e0ae95e0af8a.jpg.webp 1024w, https://www.deivatamil.com/wp-content/uploads/2022/03/e0ae95e0aeb3e0af8de0aeb3e0aeb4e0ae95e0aeb0e0af8d-e0aea4e0aebfe0aeb0e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af8be0aeafe0aebfe0aeb2e0af8d-e0ae95e0af8a-2.jpg.webp 300w, https://www.deivatamil.com/wp-content/uploads/2022/03/e0ae95e0aeb3e0af8de0aeb3e0aeb4e0ae95e0aeb0e0af8d-e0aea4e0aebfe0aeb0e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af8be0aeafe0aebfe0aeb2e0af8d-e0ae95e0af8a-3.jpg.webp 768w, https://www.deivatamil.com/wp-content/uploads/2022/03/e0ae95e0aeb3e0af8de0aeb3e0aeb4e0ae95e0aeb0e0af8d-e0aea4e0aebfe0aeb0e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af8be0aeafe0aebfe0aeb2e0af8d-e0ae95e0af8a-4.jpg.webp 150w, https://www.deivatamil.com/wp-content/uploads/2022/03/e0ae95e0aeb3e0af8de0aeb3e0aeb4e0ae95e0aeb0e0af8d-e0aea4e0aebfe0aeb0e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af8be0aeafe0aebfe0aeb2e0af8d-e0ae95e0af8a-5.jpg.webp 696w, https://www.deivatamil.com/wp-content/uploads/2022/03/e0ae95e0aeb3e0af8de0aeb3e0aeb4e0ae95e0aeb0e0af8d-e0aea4e0aebfe0aeb0e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af8be0aeafe0aebfe0aeb2e0af8d-e0ae95e0af8a-6.jpg.webp 1068w, https://www.deivatamil.com/wp-content/uploads/2022/03/e0ae95e0aeb3e0af8de0aeb3e0aeb4e0ae95e0aeb0e0af8d-e0aea4e0aebfe0aeb0e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af8be0aeafe0aebfe0aeb2e0af8d-e0ae95e0af8a-1.jpg.webp 1200w" srcset="https://www.deivatamil.com/wp-content/uploads/2022/03/e0ae95e0aeb3e0af8de0aeb3e0aeb4e0ae95e0aeb0e0af8d-e0aea4e0aebfe0aeb0e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af8be0aeafe0aebfe0aeb2e0af8d-e0ae95e0af8a.jpg 1024w, https://www.deivatamil.com/wp-content/uploads/2022/03/e0ae95e0aeb3e0af8de0aeb3e0aeb4e0ae95e0aeb0e0af8d-e0aea4e0aebfe0aeb0e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af8be0aeafe0aebfe0aeb2e0af8d-e0ae95e0af8a-2.jpg 300w, https://www.deivatamil.com/wp-content/uploads/2022/03/e0ae95e0aeb3e0af8de0aeb3e0aeb4e0ae95e0aeb0e0af8d-e0aea4e0aebfe0aeb0e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af8be0aeafe0aebfe0aeb2e0af8d-e0ae95e0af8a-3.jpg 768w, https://www.deivatamil.com/wp-content/uploads/2022/03/e0ae95e0aeb3e0af8de0aeb3e0aeb4e0ae95e0aeb0e0af8d-e0aea4e0aebfe0aeb0e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af8be0aeafe0aebfe0aeb2e0af8d-e0ae95e0af8a-4.jpg 150w, https://www.deivatamil.com/wp-content/uploads/2022/03/e0ae95e0aeb3e0af8de0aeb3e0aeb4e0ae95e0aeb0e0af8d-e0aea4e0aebfe0aeb0e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af8be0aeafe0aebfe0aeb2e0af8d-e0ae95e0af8a-5.jpg 696w, https://www.deivatamil.com/wp-content/uploads/2022/03/e0ae95e0aeb3e0af8de0aeb3e0aeb4e0ae95e0aeb0e0af8d-e0aea4e0aebfe0aeb0e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af8be0aeafe0aebfe0aeb2e0af8d-e0ae95e0af8a-6.jpg 1068w, https://www.deivatamil.com/wp-content/uploads/2022/03/e0ae95e0aeb3e0af8de0aeb3e0aeb4e0ae95e0aeb0e0af8d-e0aea4e0aebfe0aeb0e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af8be0aeafe0aebfe0aeb2e0af8d-e0ae95e0af8a-1.jpg 1200w">

அருள்மிகு கள்ளழகர் திருக்கோயில் கொட்டகை முகூர்த்த விழா நடைபெறுகிறது.

மதுரை: மதுரை மாவட்டம், அழகர் கோவில் அருள்மிகு கள்ளழகர் திருக்கோவில் 1431ம் பசலி சித்திரைப் பெருந்திருவிழாவை முன்னிட்டு, கொட்டகை முகூர்த்த விழா எதிர்வரும் 01.04.2022 அன்று வெள்ளிக்கிழமை காலை 10.15 மணிக்கு மேல் 10.30 மணிக்குள் தல்லாகுளம் அருள்மிகு பிரசன்ன வெங்கடாஜலபதி திருக்கோயில் சன்னதியில், சைத்ர உற்சவம் முகூர்த்தம் மற்றும் ஆயிரம் பொன் சப்பரம் தலையலங்காரம் நடைபெற உள்ளது.

அதனைத் தொடர்ந்து ,பகல் 2.30 மணிக்கு மேல் 3.00 மணிக்குள் மதுரை வண்டியூர் வைகை ஆற்றில் அமைந்துள்ள தேனூர் மண்டபத்தில் கொட்டகை முகூர்த்தம் நடைபெற உள்ளது என, அருள்மிகு கள்ளழகர் திருக்கோவில் துணை ஆணையர்ஃசெயல் அலுவலர் அலுவலக செய்தி குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply