தெய்வத் தமிழ்

தெய்வத் தமிழ் பக்தி இலக்கியப் பேரவை

செங்கோட்டை ஸ்ரீராம்

எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இலக்கிய ஆன்மிகப் பேச்சாளர்
1 min read

அதாவது முக்கோணம் மூலதாரமாகவும், அஷ்டாரம் சுவாதிஷ்டானமாகவும், தசாரம் மணிபூரகமாகவும், பஹிர் தசாரம் அனாஹதமாகவும், மன்வச்ரம் விசுத்தியாகவும், பிந்து ஆக்ஞையாகவும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. (அண்டத்திலே சுவாதிஷ்டான க்ஷேத்ரமாக திருஆனைக்கா விளங்குகின்றது.)...

1 min read

வேதத்துக்கு ஏற்றம் பிறக்க ஆழ்வார்கள் அவதரித்தார்கள். வேத அர்த்தங்களைப் புரிந்துகொள்ள இயலாமல் இருந்தோருக்கும், வேதங்களைக் கற்க அனுமதிக்கப்படாத குலங்களில் பிறந்தோருக்கும், பெண்களுக்கும் எளியோருக்கும் வேத அர்த்தங்களை எளிமையாகப்...

ஹிந்து மதத்தில் உள்ள பல்வேறு பிரிவுகளின் ஆன்மிகத் தகவல்களை ஒருங்கிணைத்துத் தரும் முயற்சி இது. தமிழகத்தில் பிறந்த ஆதிசங்கரராலும், ஸ்ரீராமானுஜராலும், ஸ்ரீராகவேந்திரராலும் தென்னகத்தில் பிறந்த மத்வராலும்தான் இந்திய...