எடுத்த காரியம் வெற்றி பெற தினமும் 12 முறை கூறவும்..!

ஸ்தோத்திரங்கள்

எல்லா காரியங்களிலும் வெற்றிபெற தினமும் 12 முறை சொல்லவும்..

ஸ்ரீராம தூத மகாதீர வீர்ய ஸமுத்பவ

அஞ்சனா கர்ப்ப ஸம்பூத வாயுபுத்திர நமோஸ்துதே !

Leave a Reply