எடுத்த காரியம் வெற்றி பெற தினமும் 12 முறை கூறவும்..!

ஸ்தோத்திரங்கள்

53" src="https://www.deivatamil.com/wp-content/uploads/2010/10/hanuman.jpg" alt="" width="684" height="618" />

எல்லா காரியங்களிலும் வெற்றிபெற தினமும் 12 முறை சொல்லவும்..

ஸ்ரீராம தூத மகாதீர வீர்ய ஸமுத்பவ

அஞ்சனா கர்ப்ப ஸம்பூத வாயுபுத்திர நமோஸ்துதே !

Leave a Reply