ஆலய தரிசனம்

விழாக்கள் விசேஷங்கள்

வைணவ வழியின் படி ஒழுகும் ஆலயங்களின் தரிசனம் (108 திவ்ய தேசங்கள் நீங்கலாக உள்ள அபிமானத் தலங்கள், சிறப்பான தலங்கள் உள்ளிட்டவை)

{youtube} nGJa10">b8SB3nGJa10|400|300|1{/youtube}

Leave a Reply