தத்வமஸி என்பதன் விளக்கம் என்ன?!

சபரிமலை ஐயப்ப சாமி கோவில் நுழைவுவாசலில் “தத்வமஸி” என மலைRead More…