விரக்தி எது? ஆச்சார்யாள் அருளுரை!

ஆன்மிக கட்டுரைகள்

abinavavidhyadhirthar-4
abinavavidhyadhirthar-4
abinavavidhyadhirthar-4

ஒரு கோபமான நபர், தான் என்ன செய்கிறார் என்று நினைப்பதில்லை, ஆபத்தான நடவடிக்கைகளைக் கூட மேற்கொள்கிறார். கோபம் அவனது பாவங்களின் மூலம் அவனை அழிக்கிறது. எனவே, கோபத்திற்கு எந்த இடமும் கொடுக்கக்கூடாது.

ஒருவர் எச்சரிக்கையாக இருந்தால், கோபத்தின் வருகையை உணர முடியும். அதன் உயர்வு முன்னறிவிக்கப்பட்டிருந்தால், அது வெளிப்படுவதற்கு முன்பே அதைக் கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்யலாம். கோபத்தை உணரும் தருணத்தில் பாதி கோபம் குறையும்.

உண்மையான மனக் கட்டுப்பாடு என்பது அந்த மனநிலையாகும், அங்கு உங்களுக்கு ஏதாவது தேவை என்ற எண்ணத்தை கூட நீங்கள் அனுபவிக்கவில்லை.

விரக்தி என்பது ஒரு பொருளின் மீது இல்லாத அவநம்பிக்கை அல்ல. ஆசையின் பொருள் உங்களுக்கு முன்னால் இருக்கும்போதும், சரியாக உங்களுடையதாக இருந்தாலும், நீங்கள் அதை அனுபவிக்கக்கூடாது, “எனக்கு அது வேண்டும்” என்ற எண்ணம் கூட உங்கள் மனதில் இருக்கக்கூடாது. அது மட்டுமே உண்மையான விரக்தி.

விரக்தி எது? ஆச்சார்யாள் அருளுரை! முதலில் தினசரி தமிழ் தளத்தில் வெளியான செய்தி.

Source: தமிழ் தினசரி | dhinasari.com

Leave a Reply