என்ன ஹோமம் என்ன பலனைத் தரும்? அறிவோம்!

ஆன்மிக கட்டுரைகள்

கணபதி ஹோமம்:

எல்லா மங்கள நிகழ்ச்சிகளுக்கும் செய்யப்படுவது. புது வீட்டில் குடிபுக. புது தொழில் தொடங்க இதைச் செய்வார்கள். இது பொதுவாக இடையூறுகள் நீங்கச் செய்யப்படுகிறது.

சுதர்ஸன ஹோமம்:

நினைத்த காரியம் நல்லபடியாக நிறைவேறவும். எதிரிகளை வெற்றி கொள்ளவும் செய்யப்படுவது.

நவகிரக ஹோமம்:

நோய்களிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கச் செய்யப்படும் ஹோமம் இது.

லட்சுமி-குபேர-ஹோமம்:

தன லாபத்துக்காகவும், வியாபார வளர்ச்சிக்காகவும் செய்யப்படுகிறது.

சரஸ்வதி ஹோமம்:

கல்வி அறிவு பெருகச் செய்யப்படுவது.

சண்டி ஹோமம்:

நம் வளர்ச்சிக்கு குறுக்கே நிற்கும் தடைகளை அகற்றச் செய்யப்படுவது.

ஆயுஷ் ஹோமம்:

நீண்ட ஆயுள் வேண்டிச் செய்வது.

தன்வந்திரி ஹோமம்:

நோயற்ற வாழ்வு பெற செய்யப்படும் ஹோமம்.

தில ஹோமம்:

எம பயம் நீங்க செய்யப்படுவது.

ஆவஹந்தி ஹோமம்:

தானியம் செழிக்க விவசாயிகள் செய்யும் ஹோமம்.

மகா மிருத்யுஞ்ஞய ஹோமம்:

அகால மரணத்தை வென்று நீண்ட நாள் வாழவும் எல்லாவிதமான பயங்கள் நீங்கவும் செய்யப்படுவது.

வாஸ்து ஹோமம்:

வீட்டு பிரச்சனைகள் நீங்க பயன்படுவது.

புருஷஸுக்த ஹோமம்:

ஆண் குழந்தை பிறக்க வேண்டும் என வேண்டிச் செய்யபடுவது.

ஸ்ரீஸுக்த ஹோமம்:

பெண் குழந்தை பிறப்பதற்காக.

பகவத்கீதா ஹோமம்:

வீட்டில் அமைதி நிலவ.

சுயம்வரா பார்வதி-பரமேஸ்வரா ஹோமம்:

திருமணத் தடை நீங்கி விரைவில் திருமணம் நடக்க செய்யப்படுவது.

சந்தான கொபால கிருஷ்ண ஹோமம்:

குழந்தை பாக்கியம் வேண்டிச் செய்யபடுவது.

ஐக்கிய மத்திய ஹோமம்:

குடும்பம் பிரச்சனைகளால் சிதறாமல் ஒற்றுமையாக இருக்கச் செய்வது.

வித்யாவிஜய ஹோமம்:

நாம் படித்த படிப்புக்கேற்ற வேலை கிடைக்க வேண்டிச் செய்யப்படுவது.

ருண மோசன ஹோமம்:

கடன் தொல்ல தீர.

இது போல ஒவ்வொரு வேண்டுதலுக்கும் ஹோமங்கள் இருக்கின்றன. நமக்கு நன்மை வேண்டிச் செய்யப்படும் ஹோமங்கள் போல எதிகளுக்கு கெடுதல் செய்யவும் ஹோமங்கள் இருக்கின்றன. நாம் நல்லதையே நினைப்போம்

Leave a Reply