வட இந்தியாவில்

4 . வட இந்தியா

 

வட இந்தியாவில் உள்ள திவ்யதேசத் தலங்கள்…

1. சாலிகிராமம்

2. நைமிசாரண்யம்

3. மதுரா

4. கோகுலம்

5. தேவ பிரயாகை

6. திருப்பிரிதி

7. பத்ரிநாத்

8. அயோத்தி

 

9. துவாரகை

Leave a Reply