6. மதுரை

1. தமிழ்நாடு

 

மதுரை, ராமநாதபுரம் சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள திவ்யதேசத் தலங்கள̷் 0;

1. திருமெய்யம் (திருமயம்)

2. திருக்கோட்டியூர்

3. திருக்கூடல் (மதுரை கூடலழகர்)

4. அழகர் கோவில்

5. திருமோகூர்

6. திருவில்லிபுத்தூர்

7. திருத்தங்கல்

8. திருப்புல்லாணி

 

Leave a Reply