பகவத் கீதை: எது ஆனந்தம்? – ஸ்ரீ ஸ்ரீ கிருஷ்ணப்ரேமி ஸ்வாமிகள்

எழுத்து வடிவம் :- வேதா கோபாலன் நம் வேதங்களும் சாஸ்திரங்Read More…

சம்ஸ்கிருத நியாயமும் விளக்கமும் (21):  மாண்டவ்ய மகரிஷியை தண்டித்த நியாயம்!

சம்ஸ்கிருத நியாயமும் விளக்கமும் – பகுதி – 21 மாண்டவ்ய Read More…

விஜயபதம்; வேத மொழியின் வெற்றி வழிகள் (11) : தலைமைப் பண்பு – மக்கள் தொடர்பு!

விஜயபதம் – வேத மொழியின் வெற்றி வழிகள் –11(சமஸ்கிருத இRead More…

விஜயபதம்-வேதமொழியின் வெற்றி வழிகள் (10): செல்வத்தின் பயன்!

விஜயபதம் – வேத மொழியின் வெற்றி வழிகள் -10. Ethics and Values(சமஸ்கிRead More…

விஜயபதம் – வேத மொழியின் வெற்றி வழிகள்(9): சாம பேத தான தண்டம்..!

விஜயபதம் – வேத மொழியின் வெற்றி வழிகள் -9. Discipline(சமஸ்கிருRead More…

விஜய பதம்: வேத மொழியின் வெற்றி வழிகள்(4) – நாட்டின் கண்களும் காதுகளும்!

விஜயபதம் – வேதமொழியின் வெற்றி வழிகள் – 4  (சமஸ்கிருத இRead More…