தெய்வத் தமிழ்

தெய்வத் தமிழ் பக்தி இலக்கியப் பேரவை

ஸ்தோத்திரங்கள்

தோத்திரங்கள்

'' காவிரியின் கரைக்கண்டி வீரட்டானம்கடவூர் வீரட்டானம் காமருசீர் அதிகைமேவிய வீரட்டானம் வழுவை  வீரட்டானம்வியன்பறியல் வீரட்டம் விடையூர்திக்கிடமாம்கோவல் நகர் வீரட்டம் குறுக்கை வீரட்டம்கோத்திட்டைக்குடி வீரட்டானம் இவை கூறிநாவில் நவின்று...

பெரியவாச்சான் பிள்ளை ஸ்வாமிஇந்த நாலாயிரத் திவ்யபிரபந்ததிலே, உள்ள வாக்கியங்களையே பொறுக்கிக் கோத்த மணி மாலையாக இவர் செய்திருக்கும் '' பாசுரப்படி இராமாயணம் '', அன்பர்கள் படிப்பதற்கும், பக்தி...

    ஸ்ரீ விநாயக அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி விநாயகர் தியான ஸ்லோகம் சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் |ப்ரஸன்ன வதனம் த்யாயேத் ஸர்வ விக்னோப சாந்தயே...

மனிதராகப் பிறந்த நமக்குப் பல பிரச்னைகள். அதில் சுயகௌரவம் முக்கியமானது. மானம், மரியாதை, ஆஸ்தி இவற்றைக் காப்பாற்ற அன்றாடம் அதிகப் பாடுபடுகிறோம். இதில் விரோதிகள் தொல்லை, வம்பு...

ப்ரதிபடச்ரேணி பீஷண வரகுணஸ்தோம பூஷணஜநிபயஸ்தாந தாரண ஜகதவஸ்தாந காரண!நிகிலதுஷ்கர்ம கர்சன நிகமஸத்தர்ம தர்சனஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்சந ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்சந!!சுபஜகத்ரூப மண்டலந ஸுரகணத்ராஸ கண்டநசதமகப்ரஹ்ம வந்தித சதபதப்ரஹ்ம நந்தித!ப்ரதிக வித்வத்ஸ...

1 min read

  நித்ய ஆனந்தகரீ வர அபயகரீ ஸௌந்தர்ய ரத்னாகரீ| நிர்தூதாகில கோர பாபநிகரீ ப்ரத்யக்ஷ மாஹேஸ்வரீ| ப்ராலேய அசல வம்ச பாவனகரீ காசீ புராதீச்வரீ| பிக்ஷாம் தேஹி...

ஸ்ரீ விருஷபதேவர் அருளிச் செய்த ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி தோத்திரம்   அகணித குணகண மப்ரமேயமாத்யம் ஸகல ஜகத் ஸ்திதி ஸம்யமாதி ஹேதும் உபரத மநோயோகி ஹ்ருந் மந்திரம்தம்...

ஸ்ரீ சூர்யாஷ்டகம் ஆதிதேவ நமஸ்துப்யம் ப்ரஸீத மம பாஸ்கர|திவாகர நமஸ்துப்யம் ப்ரபாகர நமோஸ்துதே||(ஆதிதேவனே வணங்குகிறேன். ஒளி பொருந்தியவனே எமக்கு அருள்வாய். பகலை உண்டாக்கும் நாயகா! ஒளியைத் தருபவனே...

    இந்த நிலையில், அஷ்டோத்திர அர்ச்சனை என்று சங்கல்பம் செய்துகொண்டு, நூற்றியெட்டுக்குப் பதிலாக பதினெட்டு அல்லது இருபத்தியெட்டு திருநாமாக்களால் அர்ச்சனை செய்துவிட்டு, ஏனோதானோவென்று நைவேத்தியமும் செய்துவிட்டு,...