தெய்வத் தமிழ் பக்தி இலக்கியப் பேரவை

குலசேகரப்பட்டினம் ஸ்ரீமுத்தாரம்மன் கோவில் தசரா

1 min read

திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில்:- தை-1: அயனதீர்த்தம், தை-6: தைப்பூசம், தை-7: சௌந்திரசபா நடனம், தை-8: தெப்போற்ஸவம், விருஷபாரூட தரிசனம், தை-17: பவித்ர தீப உற்ஸவாரம்பம், தை-19: பவித்ர...