தெய்வத் தமிழ் பக்தி இலக்கியப் பேரவை

ஏனாதிநாத நாயனார்

1 min read

தை மாத குருபூஜை திருநட்சத்திரங்கள் தை-3: மிருகசீர்ஷம்- கண்ணப்ப நாயனார்தை-4: திருவாதிரை- அறிவாட்ட நாயனார்தை-10: உத்திரம்- சண்டேஸ்வர நாயனார்தை-13: விசாகம்- திருநீலகண்ட நாயனார்தை-22: சதயம்- அப்பூதி நாயனார்தை-25:...