அதிசயங்கள்(Miracle)

இதிகாச புராணங்களில் பலவித அதிசயங்கள் நிகழ்ந்ததை படித்திருக்கிறோம். பகவான், தேவதைகள் தவிர ரிஷிகள் தங்கள் தவ வலிமையால் அதிசயங்களை நிகழ்த்தியுள்ளனர். அவர்களுக்கு இணையாக பதிவ்ரதா •ஸ்த்ரீகள் அதிசயங்களை நிகழ்த்தியுள்ளனர். இவை அனைத்தும் முதல் மூன்று யுகங்களோடு சரி. கலியுகத்தில் இதற்கு தொடர்ச்சி கிடையாது.

மேலும் படிக்க... அதிசயங்கள்(Miracle)
error: Content is protected !!