பஞ்சாங்கம் பார்க்கலாமா?!

கிராமங்களில் உள்ள மனிதர்களுக்கு நல்ல நாள், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை அறிந்துகொள்வதில் கிராமக் கோயில் பூஜாரிகள் உதவ வேண்டும்.  எனவே பஞ்சாங்கம் என்ன என்பதையும் பங்சாங்கம் பார்ப்பது எப்படி என்பதையும் அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள சில விவரங்கள் இங்கே தரப்படுகின்றன.

மேலும் படிக்க... பஞ்சாங்கம் பார்க்கலாமா?!
error: Content is protected !!