தெய்வத் தமிழ்

தெய்வத் தமிழ் பக்தி இலக்கியப் பேரவை

பாஞ்சராத்ரம்

பாஞ்சராத்ர பூஜை முறைகள் குறித்த கட்டுரைகள்

1 min read

பஞ்சாங்கம் பார்ப்பது எப்படி? இப்படி பஞ்சாங்கம் பார்த்து பலன் சொல்ல நாமும்  கொஞ்சம் கற்றுக் கொள்வோமே! சில அடிப்படைத் தகவல்கள்: ஆண்டுகளைக் கணக்கிட நமது முன்னோர் சுழற்சி...