தெய்வத் தமிழ்

தெய்வத் தமிழ் பக்தி இலக்கியப் பேரவை

பூஜை முறைகள்

1 min read

பூவுலகில் சௌராஷ்டிர நாட்டின் ராணி சுசந்திரா, செல்வ வளத்தின் மமதையால், மகாலட்சுமியை அவமதித்தாள். அதனால், அனைத்து செல்வங்களையும் இழந்து வருந்தினாள். சுசந்திராவின் மகள் சாருமதி, தெய்வ அனுகூலத்தால்...

'' காவிரியின் கரைக்கண்டி வீரட்டானம்கடவூர் வீரட்டானம் காமருசீர் அதிகைமேவிய வீரட்டானம் வழுவை  வீரட்டானம்வியன்பறியல் வீரட்டம் விடையூர்திக்கிடமாம்கோவல் நகர் வீரட்டம் குறுக்கை வீரட்டம்கோத்திட்டைக்குடி வீரட்டானம் இவை கூறிநாவில் நவின்று...

பெரியவாச்சான் பிள்ளை ஸ்வாமிஇந்த நாலாயிரத் திவ்யபிரபந்ததிலே, உள்ள வாக்கியங்களையே பொறுக்கிக் கோத்த மணி மாலையாக இவர் செய்திருக்கும் '' பாசுரப்படி இராமாயணம் '', அன்பர்கள் படிப்பதற்கும், பக்தி...

  ஆதிகால மனிதன் தனக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தவற்றை மதிப்பளித்துப் போற்றினான். நாகரிக வளர்ச்சி பெருகப்பெருக, கால்நடைகளை வைத்து பயிர் விளைவித்து உணவுத் தேவையை சரிக்கட்டிக் கொண்ட...

    ஸ்ரீ விநாயக அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி விநாயகர் தியான ஸ்லோகம் சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் |ப்ரஸன்ன வதனம் த்யாயேத் ஸர்வ விக்னோப சாந்தயே...

மனிதராகப் பிறந்த நமக்குப் பல பிரச்னைகள். அதில் சுயகௌரவம் முக்கியமானது. மானம், மரியாதை, ஆஸ்தி இவற்றைக் காப்பாற்ற அன்றாடம் அதிகப் பாடுபடுகிறோம். இதில் விரோதிகள் தொல்லை, வம்பு...

ப்ரதிபடச்ரேணி பீஷண வரகுணஸ்தோம பூஷணஜநிபயஸ்தாந தாரண ஜகதவஸ்தாந காரண!நிகிலதுஷ்கர்ம கர்சன நிகமஸத்தர்ம தர்சனஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்சந ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்சந!!சுபஜகத்ரூப மண்டலந ஸுரகணத்ராஸ கண்டநசதமகப்ரஹ்ம வந்தித சதபதப்ரஹ்ம நந்தித!ப்ரதிக வித்வத்ஸ...

1 min read

பஞ்சாங்கம் பார்ப்பது எப்படி? இப்படி பஞ்சாங்கம் பார்த்து பலன் சொல்ல நாமும்  கொஞ்சம் கற்றுக் கொள்வோமே! சில அடிப்படைத் தகவல்கள்: ஆண்டுகளைக் கணக்கிட நமது முன்னோர் சுழற்சி...

1 min read

  நித்ய ஆனந்தகரீ வர அபயகரீ ஸௌந்தர்ய ரத்னாகரீ| நிர்தூதாகில கோர பாபநிகரீ ப்ரத்யக்ஷ மாஹேஸ்வரீ| ப்ராலேய அசல வம்ச பாவனகரீ காசீ புராதீச்வரீ| பிக்ஷாம் தேஹி...

ஸ்ரீ விருஷபதேவர் அருளிச் செய்த ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி தோத்திரம்   அகணித குணகண மப்ரமேயமாத்யம் ஸகல ஜகத் ஸ்திதி ஸம்யமாதி ஹேதும் உபரத மநோயோகி ஹ்ருந் மந்திரம்தம்...