தெய்வத் தமிழ் பக்தி இலக்கியப் பேரவை

தன்னார்வத் தொண்டர்கள்

1 min read

ஆலயங்களுக்கு சேவை செய்வதற்கு தனி நபர்கள் எத்தனையோ பேர், தங்கள் நேரம், காலம் எதையும் பார்க்காமல் முன்வருகின்றனர். வெளியுலகுக்கு அவ்வளவாகத் தெரியாமல் தொண்டு புரியும் அந்த நல்ல...