தெய்வத் தமிழ்

தெய்வத் தமிழ் பக்தி இலக்கியப் பேரவை

பொதுக் கட்டுரைகள்

பொதுவான கட்டுரைகள்

1 min read

ஸம்ஸ்க்ருத இலக்கியங்கள் இரண்டு வகைப்பட்டது. கத்யம், பத்யம் எனப்படும் இவற்றில் கத்யம் முழுக்க செய்யுட்களால் ஆனது. பத்யம் உரைநடையில் ஆனது. இந்த இரண்டு வகையையும் கலந்து படைக்கப்பட்டது....

1 min read

பண்டைய பாரதத்தில், நாடகக்கலை தொடர்பாக 'நாடக சூத்திரங்கள்' என்ற பெயரில், நாடகக் கலைஞர்களுக்கான ஒரு பயிற்சி நூலை இரு முனிவர்கள் தொகுத்திருந்ததாக, கி.மு. ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவராகக்...

குழந்தைகள் வீட்டுச் சுவர்களில் இன்றைக்கு எழுத்துக்கள் எழுதுவதைப் பார்க்கிறோம். அதுபோல் தியாகராஜர் இளவயதில் வீட்டின் சுவர்களில் திவ்ய நாம கீர்த்தனைகளை எழுதுவாராம். தியாகராஜருக்கு 6 வயதாக இருந்த...

  இந்தச் செய்திகள் பெற்றோர்களால் வளர்த்து ஆளாக்கப்பட்ட பிள்ளைகள், வளர்ந்து வாழ்வில் மனைவி மக்கள் என்றானதும், மூப்படைந்த தங்கள் தாய் - தந்தையரைச் சுமையாகக் கருதி நாளுக்குநாள்...

மொத்த ஆப்பிளையும் பறித்தான். பிறகு நெடுநாள் வரவேயில்லை. மரம் மறுபடி சோகமுற்றது. பையன் பெரியவனாகிவிட்டான். அப்போது மரத்தடிக்கு வந்தான். "வா விளையாடு' என்றது மரம். "எனக்கு குடும்பம்...

நாதத்திலிருந்து சுருதியும், சுருதியிலிருந்து ஸ்வரங்களும், ஸ்வரங்களிலிருந்து ராகங்களும் உருவாயின. ஸப்தஸ்வரங்களும் ஓம்கார நாதத்தில் அடங்கியவை. இவ்விதமாக சங்கீதம் என்ற ஒரு பிரபஞ்சமே சிருஷ்டிக்கப்படுகிறது! சங்கீத நாதமும் மந்த்ர...

1 min read

அ) "ரிக் வேத'த்தின் பதினேழு சாகைகளை இயற்றியவர்கள்: "ரோமஸா'', "லோமுத்ரா'', "அபத்தா'', "கத்ரு'', "விஷ்வவரா'', "கோஷா'', "ஜுஹு'', "ஷ்ரத்த-காமயனி'', "ஊர்வசி'', "ஷாரங்கா'', "யாமி'', "இந்திராணி'', "சாவித்திரி'' மற்றும்...

கண்ணற்ற கவிஞர் ஹிந்தி இலக்கியத்தின் தலை சிறந்த சிற்பிகளுள் ஒருவர். இப்படிப் போற்றி வணங்கப் படுபவர் சுமார் 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த சூர்தாஸ் என்ற பெருங்...

பாடிக் கரைந்த பக்தர் துக்காராம்   வாசலருகே கூப்பிய கரங்களுடன் கருடன். வடக்கே ஓர் அரசமரம். தெற்கே சங்கரரின் லிங்கம். இந்திராயனி ஆற்றின் கரை அழகுடையது. அங்கே...

1 min read

பின்னர் சித்தயோகம், சகஜயோகம், ஹடயோகம் போன்ற யோக முறைகள் தோன்றின. யோக மார்க்கத்தை விஞ் ஞான அடிப்படையில் ஒரு தனிப் பெரும் நூலாக ஆக்கிய சிறப்பும் பெருமையும்...