தெய்வத் தமிழ் பக்தி இலக்கியப் பேரவை

தெய்வ தரிசனம்

பண்டைய தமிழ் கலாசாரத்தில், குறிஞ்சி நிலத் தெய்வமாக வணங்கப்பட்டவர் முருகப் பெருமான். சிவபெருமானின் மைந்தனாக அவதரித்த அந்த ஆறுமுகக் கடவுளின் ஆலயங்களின் விவரம்... 1. திக்கற்றவர்க்கு அருளும்...

1 min read

வைணவ வழியின் படி ஒழுகும் ஆலயங்களின் தரிசனம் (108 திவ்ய தேசங்கள் நீங்கலாக உள்ள அபிமானத் தலங்கள், சிறப்பான தலங்கள் உள்ளிட்டவை) {youtube}b8SB3nGJa10|400|300|1{/youtube}