தெய்வத் தமிழ்

தெய்வத் தமிழ் பக்தி இலக்கியப் பேரவை

வைணவ ஆசார்யர்கள்

வைணவம் வளர்த்த ஆசார்யர்கள், வாழ்க்கை வரலாறு, கட்டுரைகள்

1 min read

ஆசை ஆசையாக கருவறைக்குள் நுழைந்தார். வரதராஜப் பெருமாளின் சிரிக்கும் அழகைக் கண்டு மயங்கி நின்றார். சில நிமிடங்கள் ஏகாந்தத்தில் சென்றன. பேரருளாளன் பேரில் லயித்த மனது மெள்ளத்...

1 min read

ஸ்ரீமணவாள மாமுனிகள் அரங்கன் திரு முன்னிலையில் ஓராண்டு காலம் திருவாய்மொழிப் பொருள் கூறியதாகவும், அரங்கன் ஒரு சிறு பிள்ளை வடிவில் தோன்றி,“ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்ரம் தீ பக்த்யாதி குணார்ணவம்...

1 min read

  ஸ்ரீ கோயிலண்ணன் ஸ்வாமி ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம: ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: ஸ்ரீ கோயில்கந்தாடையண்ணன் திருநட்சத்திரம் - புரட்டாசி பூரட்டாதி தனியன் ஸ்ரீரம்ய வரமௌநீந்த்ர ஸ்ரீபாதாப்ஜமதுவ்ரதம்...

1 min read

ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ அண்ணன் ஸ்வாமிகள் திருமாளிகை ஆதினம் ஸ்ரீமத் வரத நாராயண குருபரம்பரா தனியன்கள் ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம: ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: ஸ்ரீமத் வரத நாராயண குருவே நம:...

  உறையூர் சோழராஜாவிடம் மெய்காப்பாளனாக இருந்தவர் பிள்ளை உறங்காவில்லி. அவர் மனைவி பொன்னாச்சியார். மிகுந்த அழகுள்ளவர். அவர் கண்ணழகில் மயங்கிய பிள்ளை உறங்காவில்லி, வெளியே ஊழியத்துக்குப் போகும்...

1 min read

வைணவ ஆசார்யர்கள்... ஆசார்ய பரம்பரை லக்ஷ்மிநாத சமாரம்பாம் நாதயாமுன மத்யமாம் அஸ்மத் ஆசார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம்!இந்த குருபரம்பரை ஸ்லோகப்படி, ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஆசார்ய பரம்பரை லக்ஷ்மிநாதனான ஸ்ரீமந்...

திருவரங்கத்தமுதனார் அருளிச் செய்த இராமானுச நூற்றந்தாதி தனியன் முன்னை வினை அகல் அமூங்கிற் குடி அமுதன் பொன்னங் கழற் கமலப் போதிரண்டும் - என்னுடைய சென்னிக்கு அணியாச்...

ஸ்ரீமத் ராமானுஜர் ஸ்வாமி ஸ்ரீமத் ராமானுஜரின் திருச்சரிதம்   மன்னிக்கவும்... கட்டுரை ஒவ்வொன்றாக இடப்படும்.  தளத்துக்கு வருகை புரிந்ததற்கு நன்றி.