தெய்வத் தமிழ் பக்தி இலக்கியப் பேரவை

7. திருநெல்வேலி

1 min read

 திருநெல்வேலி பகுதியில் உள்ள நவதிருப்பதி, திருக்குறுங்குடி, நாங்குநேரி ஆகிய தலங்கள், மற்றும் நாகர்கோவிலுக்கு அருகில் உள்ள தலங்கள்…

1. ஸ்ரீவரமங்கை

2. திருக்குறுங்குடி

3. ஸ்ரீவைகுண்டம்

4. திருவரகுணமங்கை

5. திருப்புளிங்குடி

6. திருக்குருகூர் (ஆழ்வார்திருநகரி)

7. திருத்துலைவில்லிமங்கலம்

8. திருக்கோளூர்

9. திருக்குளந்தை

10. தென்திருப்பேரை

11. திருவட்டாறு

12. திருவண்பரிசாரம்