தெய்வத் தமிழ் பக்தி இலக்கியப் பேரவை

 

மதுரை, ராமநாதபுரம் சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள திவ்யதேசத் தலங்கள்…

1. திருமெய்யம் (திருமயம்)

2. திருக்கோட்டியூர்

3. திருக்கூடல் (மதுரை கூடலழகர்)

4. அழகர் கோவில்

5. திருமோகூர்

6. திருவில்லிபுத்தூர்

7. திருத்தங்கல்

8. திருப்புல்லாணி