4. தஞ்சாவூர்

 

தஞ்சாவூர் மற்றும் கும்பகோணம் சுற்றுவட்டாரத்திலுள்ள திவ்ய தேசத் தலங்கள் …

1. திருச்சித்திரகூடம் (தில்லை-சிதம்பரம்)

2. திருக்கண்ணங்குடி

3. திருநாகை

4. திருத்தஞ்சை

5. திருக்கன்டியூர்

6. திருக்கூடலூர்

7. கபித்தலம்

8. திருஆதனூர்

9. திருப்புள்ளம்பூதங்குடி

10. திருக்குடந்தை

11. திருச்சேறை

12. திருநந்திபுரவிண்ணகரம்

13. திருநறையூர்

14. திருவிண்ணகர்

15. திருவெள்ளியங்குடி

16. திருக்கண்ணமங்கை

17. திருக்கண்ணபுரம்

error: Content is protected !!